Werknemer met autisme

Een medewerker met autisme, wat nu?

Het leek een geslaagde match voor de werkzaamheden, maar ergens hapert er iets. De medewerker of stagiair komt niet tot z’n recht op de werkvloer, valt uit of zit thuis met een burn-out. Hoe is dat nu mogelijk? Want de potentie is aanwezig: hij of zij heeft onmiskenbaar de benodigde vaardigheden en talenten. Het zou zomaar een hele goede kracht kunnen zijn. Misschien speelt er iets binnen het autistisch spectrum? Maar hoe laat je iemand met autisme opbloeien als medewerker?

Benut het talent van iemand met autisme, ADD of ADHD

Het antwoord luidt net als bij ieder ander werknemer: iemand bloeit pas op wanneer je zijn of haar talenten optimaal benut. Wel zijn er bij autisme, ADD of ADHD bepaalde randvoorwaarden van toepassing; er zijn stressoren die goed functioneren tegenwerken en uitgelicht moeten worden. Bijvoorbeeld uitdagingen op sociaal gebied, de werkplek of werkinhoudelijke belemmeringen.

De oplossing vereist creativiteit – in nauwe samenwerking met de werkgever.

Interne jobcoaching voor medewerkers

Autisme Werk Match biedt bedrijven interne jobcoaching aan. Samen met de medewerker onderzoeken wij welke aspecten in en rondom het werk prettig, mogelijk of onmogelijk zijn. Onmogelijk vanuit de overprikkeling die bij hem of haar ontstaat, waardoor diegene dit als afleiding ervaart. Afleiding die de focus op het werk moeilijker maakt. Autisme vraagt in alle opzichten om gedegen expertise en inzicht in specifieke valkuilen. Wanneer die worden omzeild ontstaan nieuwe mogelijkheden en kansen. Voor beide partijen.

Een werknemer met autisme en werkgever met elkaar verbinden

Het lukt ons om werknemers en werkgevers met elkaar te verbinden. Dat is onze kracht. Tenslotte hebben we een gezamenlijk doel: een goede werkplek creëren waar de werknemer goed tot z’n recht komt en productief is voor jouw bedrijf. Autisme Werk Match verricht daarin maatwerk.